Identifikasie

Die CrisisOnCall Identifikasie Sirkel

 

Lede en hul gesinne se persoonlike inligting word beskikbaar gestel aan nooddienste personeel in krisis situasies. Slegs relevante inligting wat verband hou met die spesifieke insident of krisis, sal verskaf word. Lede moet ook vooraf goedkeuring verskaf dat inligting wel aan nooddienste personeel beskikbaar gestel mag word. Inligting moet ook vooraf verskaf word wat beskikbaar gestel mag word.

Die akkuraatheid en korrektheid van inligting bly die verantwoordelikheid van die lid.

Lede kan vir identifikasiedoeleindes 'n keuse uitoefen tussen die rubber en geweefde armbandjie. Elke armbandjie het buite die oproepsentrum se noodnommer op met 'n unieke nommer aan die binnekant wat koppel aan die spesifieke lid se inligting. Hierdie armbandjie plaas nooddienste in die posisie om lewensbelangrike inligting van die lid vinnig by die oproepsentrum te bekom. Hierdie inligting help hulle om ingeligte besluite tot voordeel van die pasiënt se behandeling te neem.

 

Die volgende lewensreddende inligting is beskikbaar:

 • Mediese fonds inligting (Indien die lid deel is van 'n mediese fonds).
 • Allergieë.
 • Kroniese mediese kondisies.
 • Kroniese medikasie.
 • Naasbestaandes.

Belangrike Inligting

Persoonlike inligting van die lid en sy/haar afhanklikes kan in 'n noodgeval deur nooddienste personeel bekom word.
Die volgende inligting is beskikbaar:

 • Mediese fonds inligting (Indien die lid deel is van 'n mediese fonds).
 • Allergieë.
 • Kroniese mediese kondisies en kroniese medikasies.
 • Ander belangrike mediese inligting.
 • Twee geselekteerde naasbestaandes wat nie by dieselfde adres as die lid woon nie.
 • Huisadres.
 • Werksadres.
 • Kontak telefoonnommers (huis, werk, selfoon, en ander soos betrokke).
 • Naaste polisiestasie.
 • Naaste brandweerstasie.
 • Sekuriteitsmaatskappy/Gewapende reaksiemag.
 • Voertuig inligting.
 • Kontakbesonderhede van predikant.
 • Kontakbesonderhede van twee geselekteerde bure

Die inligting is beperk tot dit wat deur die lid beskikbaar gestel word. Lede kan hul inligting verander of opdateer deur 'n epos na clients@crisisoncall.co.za te stuur of dit na 012 335 1881 te faks.

ALLE LEDE INLIGTING WORD VERTROULIK HANTEER VOLGENS DIE BEPALINGS VAN RELEVANTE WETGEWING.

 

Copyright © 2009 CrisisOnCall
  
Articles | SEO by Intoweb | Latest News