Omtrent Die Oproepsentrum

Oproepsentrum

  • Die oproepsentrum is geleë in Constantia Kloof, Wes-Rand en word deur Europ Assistance SA bedryf.
  • Europ Assistance SA is 'n goedgekeurde finansiële diensverskaffer (FSP 5001).
  • Professionele en goed opgeleide personeel beman die sentrum 24/7/365.
  • Oproepe word gemiddeld 80% van die tyd binne 20 sekondes beantwoord.
  • Alle bystandsdienste word intern hanteer wat 'n hoë kwaliteit in diens verseker.
  • Die sentrum voldoen aan ISO standaarde en is die omvattendste oproepsentrum in die land.
  • Oproep kan in al 11 die amptelike landstale hanteer word.
  • Europ Assistance SA is op dieselfde dag gestig as CrisisOnCall (1 Oktober 2002)

Nasionale Noodnommer

In die VSA, Europa, Australië, ens. is die welbekende Rescue911 stelsel in plek waar slegs een nommer op nasionale vlak geskakel kan word vir hulp. In Suid-Afrika is daar egter op Staatsvlak nie so 'n omvattende diens beskikbaar nie. Daar is 'n aparte nommer vir die polisie, brandweer, ambulansdiens (elke privaat ambulansdiens het sy eie noodnommer) ens. Die gemiddelde Suid-Afrikaner moet meer as 50 nommers onthou.

Wanneer 'n krisis ontstaan en jy is weg van jou direkte omgewing kan dit 'n tydsame proses raak om die korrekte nommer vir die naaste polisiestasie, ambulansdiens, ens. te kry.

CrisisOnCall het deur die jare besef dat TYD = LEWE. Deur dus noodnommers te soek of te skarrel vir 'n nommer kan 'n lewe kos.

Lidmaatskap aan CrisisOnCall bied dus toegang tot een nasionale noodnommer. CrisisOnCall is ook die eerste maatskappy wat 'n aparte noodnommer vir Afrikaanssprekendes en Engelssprekendes bied. Met die nuwe Kontak My opsie op slimfone is die skakel van 'n noodoproep ook nie eers meer nodig nie.


Copyright © 2009 CrisisOnCall
  
Articles | SEO by Intoweb | Latest News