My Voertuig Plakker

Voertuigplakkers is oneffektief en wel om die volgende redes:

 • Tydens ernstige botsings breek ruite en dan is die plakker ook daarmee heen.
 • Baie mediese fondse verskaf motorplakkers. Die plakkers bevat net die fonds se naam 'n noodnommer. Geen verdere inligting soos die lidmaatskapnommer is beskikbaar nie.
 • Die plakker koppel ook nie aan 'n spesifieke persoon in die voertuig nie.
 • Plakkers bevat ook nie lewensbelangrike mediese inligting soos mediese kondisies, allergieë of kroniese medikasies nie.
 • Om die probleem van effektiewe identifikasie deur middel van voertuigplakkers verder te bemoeilik; voertuie word gereeld verkoop sonder om die ou plakker te verwyder. Die nuwe eienaar plaas sy plakker op die venster en nou is daar twee of meer kontrasterende plakkers.

'n Voertuigplakker is dus onbetroubaar en oneffektief. Inteendeel, die meeste paramedici ignoreer meestal voertuigplakkers.

Onthou: CrisisOnCall vul die gaping tussen die insident en lewensbelangrike mediese inligting!


Lisensiehouer Aan Voertuigruit:

Volgens wetgewing moet alle voertuiglisensies op die voorruit van 'n voertuig aangebring word. Deur ‘n slim kode agterop die lisensiehouer te plaas wat dan deur paramedici geskandeer moet word, het die volgend beperkings:

 • Die voorruit van 'n voertuig is gewoonlik die eerste ruit wat tydens 'n botsing breek. Die lisensiehouer is dan ook geskeur of weg van die voertuig as gevolg van die impak van die botsing.
 • Die slimkode op die skyfie kan slegs met slimfone gelees word. Almal het nie slimfone nie en die proses kan baie lank neem.
 • Die lisensiehouer koppel ook nie aan 'n spesifieke persoon in die voertuig nie. (Al sou 'n foto van die persoon op die stelsel geplaas word, is dit 'n feit dat hoofbeserings mense onherkenbaar maak op botsingstonele veral wanneer die persoon baie bloei.
 • Trauma gevalle gebeur nie net in voertuie nie. ('n Lisensiehouer word gekoppel aan 'n spesifieke voertuig.)
 • Wanneer 'n voertuig verkoop word, gaan die lisensiehouer saam met die voertuig en is die nuwe eienaar glad nie verbind tot die inligting wat verkry kan word nie.
 • Toegang tot selfoon-netwerke is in baie areas stadig of bestaan nie. (TYD = LEWE)
 • Paramedici verkies ‘n sisteem waar daar tweerigting kommunikasie kan plaasvind.
 • Alle paramedici het ook nie toegang om die skandering te kan doen nie.

Glen Preston B.Tech. paramedikus van Hibiscus Med-Evac Service (Suid-Kus) skryf dat die skandering van ‘n slimkode op die voorruit van ‘n voertuig, met die uitdagings van die breek van voorruite, vertraag die stryd om die lewe van baie siek pasiënte as gevolg van swak selfoon of die onbeskikbaarheid van netwerke, te red.


Copyright © 2009 CrisisOnCall
  
Articles | SEO by Intoweb | Latest News